ตารางข้อมูลที่พัก

แนะนำที่พักในจังหวัดเชียงราย สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์และผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการในส่วนนี้ด้วยตนเอง

ที่พักใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่เกิน 10 กิโลเมตร (10 km.)

วนาเวศน์ (เต็ม)

ภายในมหาวิทยาลัย

STK Resort

2 km. จากมหาวิทยาลัย

ภูฟ้าวารี

2.8 km. จากมหาวิทยาลัย

แอท วัน โฮเทล

2.7 km. จากมหาวิทยาลัย

Golden Pine Resort

9.1 km. จากมหาวิทยาลัย

ภูฟ้าวารี

2.8 km. จากมหาวิทยาลัย

รูปห้องพัก ชื่อโรงแรม เบอร์โทร Facebook ตำแหน่งที่ตั้ง จองห้องพัก

วนาเวศน์
053 917 899

ภูฟ้าวารี
053 912 333

แอท วัน โฮเทล
095 238 8687

STK Resort
053 912 080
STK

Golden Pine Resort
091 852 6970

ที่พักที่ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 กิโลเมตร ขึ้นไป

Wilacha

16.5 km. จากมหาวิทยาลัย

Imperial River House Resort

16.9 km. จากมหาวิทยาลัย

Eat Sleep Cafe and Bed

18.1 km. จากมหาวิทยาลัย

ไฮ เชียงราย

19 km. จากมหาวิทยาลัย

Phowadol Resort and Spa

19.4 km. จากมหาวิทยาลัย

Meesuk ChiangRai Hotel

17.4 km. จากมหาวิทยาลัย

Amarin Resort Chiangrai

17.6 km. จากมหาวิทยาลัย

Imperial River House Resort

16.9 km. จากมหาวิทยาลัย

Eat Sleep Cafe and Bed

18.1 km. จากมหาวิทยาลัย

รูปห้องพัก ชื่อโรงแรม เบอร์โทร Facebook ตำแหน่งที่ตั้ง จองห้องพัก

Wilacha
084 378 7105

Imperial River House Resort
053 750 830

Eat Sleep Cafe and Bed
091 067 8272

ไฮ เชียงราย
053 716 699

Phowadol Resort and Spa
053 718 600

Meesuk ChiangRai Hotel
099 654 4155

Amarin Resort Chiangrai
086 4286225

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณไอรดา วางกลอน (ฝ้าย)

โทร: 0 5391 7897 ต่อ 8072

SoTL8  Page

mlii@mfu.ac.th

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน